Internetsparen

Een hogere rente bij sparen via internet

We leven in een tijd van individualisering van vraag en aanbod, productmarkten maken plaats voor dienstmarkten en internet gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Dit is ook niet zo verwonderlijk, aangezien het internet zich uitstekend leent voor allerhande diensten.

Ook banken en andere commerciële instellingen hebben de mogelijkheden van het internet ontdekt, en maken steeds vaker gebruik van het internet om hun diensten aan te bieden en om informatie te geven over hun producten.

Keuze voor sparen via internet

In deze (financieel) rumoerige tijden is het altijd prettig om te weten waar u aan toe bent. Dit geldt niet alleen in het dagelijkse leven, maar zeker ook financieel gezien. Uw spaarrekening maakt een belangrijk onderdeel uit van deze financiën, en het kan dan ook geen kwaad om u eerst goed te oriënteren op alle mogelijke spaarrekeningen voordat u er ook werkelijk één opent. Wanneer u niet alleen wilt sparen, maar indien nodig ook weer geld van de spaarrekening wilt kunnen opnemen, dan is de internetspaarrekening een goede keuze. Een internet spaarrekening kent een groot aantal voordelen, waarvan de belangrijkste zijn:

• U hoeft geen papieren administratie meer bij te houden

• Er is geen minimum inleg, en er zijn geen beperkende voorwaarden

• De rente is hoger als bij een ‘normale’ spaarrekening

Sparen via internet en de spaarrente

De rente die u op een spaarrekening ontvangt, is een vergoeding voor het uitlenen van uw geld aan de bank of een andere commerciële instelling). Wanneer u een internetspaarrekening afsluit, dan profiteert u van een hoge rente. Deze rente is nagenoeg altijd hoger dan de rente op de ‘normale’ spaarrekening, omdat de bank minder kosten hoeft te maken. Bankzaken als bijschrijvingen en afboekingen worden immers online door uzelf gedaan, en de bank hoeft hier dus geen arbeidstijd aan te besteden. De internetrente ligt dan ook vaak ongeveer één procent hoger dan de rente op de ‘normale’ spaarrekening. De meeste grote banken zoals bijvoorbeeld ING bieden online extra uitleg over de totstandkoming en opbouw van de spaarrente.

Keuze voor een internet spaarrekening

Aangezien de internetrentepercentages niet bij elke bank gelijk zijn, is het raadzaam om eerst goed op papier te zetten welk bedrag u maandelijks kunt missen en welke eisen u stelt aan de internetspaarrekening. Hebt u dit voor uzelf op een rij gezet, dan kunt u op het internet op zoek gaan naar alle internetspaarvormen, de aanbieders ervan, de voorwaarden die gelden, en de actuele rentetarieven. De keuze voor één bepaalde internetspaarrekening wordt hiermee makkelijker. Let er bij deze keuze overigens op, dat er banken zijn die de standaard spaarrente opgeven, maar ook banken die juist de maximale rente opgeven. De standaard rente is de rente die u in ieder geval over uw geld op de spaarrekening ontvangt. De maximale rente ontvangt u alleen indien u aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoet. Zo kan het zijn dat u uw geld daarvoor moet vastzetten voor een bepaalde periode. Ga dus altijd goed na welke internetrente u werkelijk ontvangt voordat u een internetspaarrekening afsluit.