Pensioen

Pensioen en lijfrente zijn vormen van sparen voor uw oude dag. Echter voor u is het van groot belang hoe en waar u dat geld gaat sparen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

– zelf beleggen
– sparen op een bankrekening
– sparen in een lijfrente met gegarandeerde uitkeringen
– sparen in een lijfrente met beleggingen.

Voordat u een keuze maakt zijn de volgende factoren van belang:

Hoe ziet uw huidige pensioenregeling eruit? Tegen de tijd wanneer u met pensioen gaat, hoe zit het dan met uw hypotheek? Hoeveel
pensioen wilt u dan maandelijks ontvangen? Let u daarbij op de inflatie! Hoeveel kunt en wilt u opzij zetten voor uw pensioen? Wat zijn de fiscale mogelijkheden (uw jaarruimte)? Zaken die allemaal behoorlijk ingewikkeld maken om een goede keuze te maken. Vergeet niet dat sparen voor uw pensioen een lange termijn investering is. Een goed advies is daarbij onontbeerlijk.

Pensioen uitleg

AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

Pensioen bestaat allereerst uit de AOW. De overheid zorgt met de AOW voor een basisvoorziening die voor iedereen geldt. Aan de AOW is echter wel veel veranderd. Na 2015 ontstaat er een pensioen- of AOW-gat als u een partner heeft die jonger is dan 65 jaar.

Ouderdomspensioen (vanaf pensioenleeftijd levenslang)

Naast de AOW biedt uw werkgever meestal een aanvullende pensioenvoorziening. Via uw werkgever bouwt u dan pensioen op en in de meeste gevallen betaalt u een eigen bijdrage die op het bruto salaris wordt ingehouden. Helaas hebben veel bedrijfspensioenfondsen hun pensioenregelingen de afgelopen jaren versoberd.
Het doel is dat de AOW en de regeling van uw werkgever samen 70% van uw laatstverdiende inkomen gaan bedragen. De kans is echter heel groot dat u véél lager uitkomt;

Eigen aanvulling

Veranderingen in uw leven, zoals trouwen, kinderen krijgen of een nieuwe baan kunnen grote invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Beperkende maatregelen door de overheid en versobering door bedrijfspensioenfondsen hebben invloed op uw pensioen later. Ook wanneer u graag eerder stopt met werken zult u hiervoor zelf voorzieningen moeten treffen.