Welkom

Met Financieel Adviespunt zorgt u voor een goede regie van uw financiën.

Financiële Planning. Waarom?

Financiële planning is het nauwkeurig op elkaar afstemmen van ál uw geld- en verzekeringszaken. Dankzij een goede financiële planning blijft uw financiële huishouding gezond en in balans. Het is de ideale manier om van uw geld nog meer geld te maken en ervoor te zorgen dat u op alle raakvlakken van de juiste en voordelige producten voorzien bent. Kortom: goede financiële planning en budgettering is de basis voor een riante toekomst.

Uw persoonlijke financiële plan en daarbij horend budget omvat:

  • hypotheek
  • besparen
  • verzekeringen
  • pensioen
  • beleggen
  • financieringen
  • internetsparen
  • debiteuren beheer

Financiële planning door totaalplaatje

Financieel adviesFinanciële planning is alleen mogelijk vanuit een totaalvisie. Is er overzicht, dan kunnen maatregelen genomen worden om al uw geld- en verzekeringszaken nog beter op elkaar af te stemmen. Een goed bedrijfsadvies begint dan ook altijd met het in kaart brengen van de bestaande situatie, je doet een ist meting. Op basis van al de verkregen gegevens kunnen financieel deskundigen voor u aan het werk om aan de hand van je wensen de soll situatie te bepalen. Zo maakt u optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden, geniet u van een deskundig financieel advies en legt u de bouwstenen voor een goede vermogensopbouw. Ben je zelf behoorlijk thuis in deze materie, dan kan je dit natuurlijk ook zelf doen.

Op deze website zullen we uitvoering ingaan op deze verschillende bouwstenen en u bij elk onderwerp informatie geven hoe deze bouwsteen het beste te gebruiken bij het maken van het totale financiële plaatje en budgettering voor u en uw gezin. U kunt dit alleen doen, samen met een financieel adviseur of met een budgetcoach.